מיקרוטיים מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ, גוש עציון 11 גבעת שמואל, מיקוד 5403011, טלפון 03-5328410, פקס 03-5328414
BT_Att_Md_1

מערכת נוכחות עובדים לניהול ודיווח משימות באישור המדען הראשי

מאפייני המערכת:
  
Bt_Mad_1

 • מגוון רחב של דוחות -מורחבים מותאמים אישית בחתכים שונים
 • דוחות נוכחות מורחבים בשילוב דיווח משימתי לפי דרישת המדען הראשי
 • דוח בקרת שינויים לפי דרישות המדען הראשי
 • דוחות מקוצרים ללא סיכומים ועוד...
 • הצגת דוחות בממשק מתקדם וידידותי המאפשר תצוגות מגוונות
 • ניהול הפקת דוחות בפילוח עובדים / ארגוני / מחלקתי ומותאם אישית המשקפים את הסכם העבודה.
 • ייצוא דוחות לפורמטים שונים כגון : /Pdf/ Ascii / Html /Excel ועוד...
 • אפשרות להוספת אלמנטים גרפיים לדוח לפני הדפסתו כגון הערות סמניות ועוד...
 • שליחת דוחות באימייל בממשק ניהול מתקדם
דוח נוכחות למדען הראשי - נוכחות + משימות

דוח נוכחות למדען הראשי - נוכחות + משימות

דוח נוכחות למדען הראשי - בקרת שינויים

דוח נוכחות למדען הראשי - בקרת שינויים

 • מגוון רחב של דוחות -תקופתיים מותאמים אישית בחתכים שונים
 • הצגת דוחות בממשק מתקדם וידידותי המאפשר תצוגות מגוונות וגמישות
 • ניהול הפקת דוחות בפילוח עובדים / ארגוני / מחלקתי ומותאם אישית המשקפים את הסכם העבודה
 • ייצוא דוחות לפורמטים שונים כגון : Ascii / Html /Excel / Pdfועוד..
 • אפשרות להוספת אלמנטים גרפיים לדוח לפני הדפסתו כגון הערות סמניות ועוד

 

דוח נוכחות - מרוכז תקופתי

דוח נוכחות - מרוכז תקופתי

Bt_Rpt_3

 • מגוון רחב של דוחות -יומיים מותאמים אישית בחתכים שונים
 • הצגת דוחות בממשק מתקדם וידידותי המאפשר תצוגות מגוונות וגמישות
 • ניהול הפקת דוחות בפילוח עובדים / ארגוני / מחלקתי ומותאם אישית המשקפים את הסכם העבודה.
 • ייצוא דוחות לפורמטים שונים כגון : Ascii Pdf / Html /Excel ועוד...
 • אפשרות להוספת אלמנטים גרפיים לדוח לפני הדפסתו כגון הערות סמניות ועוד...

 

 

דוח נוכחות - יומי מפורט

דוח נוכחות - יומי מפורט

Bt_Rpt_4

 • מגוון רחב של דוחות -חריגים מותאמים אישית אפשרות להגדרת מאפיין חריגים
 • הצגת דוחות בממשק מתקדם וידידותי המאפשר תצוגות מגוונות וגמישות
 • ניהול הפקת דוחות בפילוח עובדים / ארגוני / מחלקתי ומותאם אישית המשקפים את הסכם העבודה
 • ייצוא דוחות לפורמטים שונים כגון : /Pdf Ascii / Html /Excel ועוד...
 • אפשרות להוספת אלמנטים גרפיים לדוח לפני הדפסתו כגון הערות סמניות ועןד...

 

דוח נוכחות - בקרת חריגים

דוח נוכחות - בקרת חריגים

Bt_Rpt_5

 • דוחות מפורטים
 • דוחות יומיים
 • דוחות מרוכזים
 • דוחות חריגים
 • דוחות כח אדם

 

 

 

 

 

 

 

JS Detect Module Powered by Pragma Softwares.