מיקרוטיים מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ, גוש עציון 11 גבעת שמואל, מיקוד 5403011, טלפון 03-5328410, פקס 03-5328414

בקרי כניסה

מגוון בקרי כניסה בטכנולוגייה ביומטרית (טביעת אצבע) , זיהוי פנים , כרטיס קירבה ,מערכת בקרת כניסה נותנת פתרון מושלם לניהול הכניסות והיציאות בארגון, מידור פרטני וניהול מורשים בגמישות מירבית, המערכת משולבת עם חומרת בקרי הכניסה השונים : ביומטרי, כרטיס קירבה ,קודן,זיהוי פנים , כל בקרי הכניסה הינם (Stand Alone) וכן ניתנים לשילוב במערכות תוכנת בקרת הכניסה

AccessControl_S

BIO-F21 בקר כניסה ביומטרי משולב כרטיס קירבה

 בקר כניסה / שעון נוכחות, ביומטרי משולב קירבה מסך מסך צבעוני "3
 סורק טביעת אצבע אופטית אלגוריתם מתקדם, קורא כרטיס קירבה , קודן
 עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
 ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד במסוף
 תקשורת , TCP-IP ,  USB
 אישור קולי וויזואלי בהחתמת אצבע/ כרטיס/קודן
 2000 מורשים עד 10 אצבעות לכל עובד
 אחסון 100,000 רשומות, זכרון פלאש
 יציאת 2 ממסרים/ דלת /פעמון
 צריכת חשמל 12V
 מימדים - 180mm x 80mm x 40mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה ביומטרי

בקר כניסה ביומטרי

BI-6000  בקר כניסה ביומטרי משולב קירבה

  בקר כניסה / שעון  נוכחות, ביומטרי משולב קירבהת מסך שחור לבן
  סורק טביעת אצבע אופטית  אלגוריתם מתקדם, קורא כרטיס קירבה , קודן
  עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
  ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד  במסוף
  תקשורת   , TCP-IP , RS232  ,  USB
  אישור קולי וויזואלי בהחתמת  אצבע/ כרטיס/ קודן
  2000  מורשים עד 10 אצבעות לכל עובד
  אחסון  100,000 רשומות , זכרון פלאש
  יציאת 2 ממסרים/ פתיחת דלת /פעמון
  צריכת חשמל  12V
  מימדים -  150mm x 145mm  x  50mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה ביומטרי

בקר כניסה ביומטרי

BIO-F18 בקר כניסה ביומטרי משולב כרטיס קירבה

 בקר כניסה / שעון נוכחות, ביומטרי משולב קירבה מסך מסך צבעוני "3
 סורק טביעת אצבע אופטית אלגוריתם מתקדם, קורא כרטיס קירבה , קודן
 עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
 ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד במסוף
 תקשורת , TCP-IP ,  USB
 אישור קולי וויזואלי בהחתמת אצבע/ כרטיס/קודן
 2000 מורשים עד 10 אצבעות לכל עובד
 אחסון 100,000 רשומות, זכרון פלאש
 יציאת 2 ממסרים/ דלת /פעמון
 צריכת חשמל 12V
 מימדים - 180mm x 80mm x 40mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה בזיהוי  ביומטרי - כרטיס קירבה . קודןה

בקר כניסה בזיהוי ביומטרי - כרטיס קירבה . קודן

AC-800  בקר כניסה כרטיס קירבה 

  בקר כניסה / שעון  נוכחות  קירבה, מסך צבע  "3.5 מגע
  קורא כרטיס קירבה , קודן
  עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
  ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד  במסוף
  תקשורת   , TCP-IP , RS232  ,  USB
  אישור קולי וויזואלי בהחתמת  כרטיס/ קודן
  30000  מורשים
  אחסון  100,000 רשומות, זכרון פלאש
  יציאת 2 ממסרים/ פתיחת דלת /פעמון
  צריכת חשמל  12V
  מימדים -  160mm x 104mm  x  35mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה כרטיס קירבה

בקר כניסה כרטיס קירבה

AF-500 בקר כניסה זיהוי פנים משולב ביומטרי

 בקר כניסה / שעון נוכחות, זיהוי פנים /ביומטרי /קירבה, מסך צבעוני  "3 (מסך מגע)
 זיהוי פנים ,סורק טביעת אצבע אופטית אלגוריתם מתקדם, קורא כרטיס קירבה
 עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
 ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד במסוף
 תקשורת , TCP-IP , RS232 , USB,WIFI
 אישור קולי וויזואלי בהחתמת אצבע/ כרטיס/זיהוי פניפ
 2000 מורשים עד 10 אצבעות לכל עובד
 אחסון 100,000 רשומות, זכרון פלאש sdrm 256m
 יציאת 2 ממסרים/ דלת /פעמון
 צריכת חשמל 12V
 מימדים - 275mm x 195mm x 1005mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה זיהוי פנים

בקר כניסה זיהוי פנים

RF-50 בקר כניסה זיהוי פנים משולב קירבה

  שעון נוכחות זיהוי פנים / כרטיס קירבה ,מסך צבעוני "3 (מסך מגע)
  זיהוי פנים, קורא כרטיס קירבה
  תקשורת WIFI,  TCP-IP , RS232  , WIFI, USB , חיבור להתקן דיסק או קי
  אישור קולי וויזואלי בהחתמת  כרטיס/ זיהוי פנים
  רב משימתי , מקשים נתונים לתכנות
  2000  מורשים, 700 תווי פנים, 10,000 כרטיסי קירבה
  אחסון  100,000 רשומות , זכרון פלאש
  צריכת חשמל  12V
  מימדים -  160mm x 105mm  x  36mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה זיהוי פנים

בקר כניסה זיהוי פנים

AC-500 בקר כניסה כרטיס קירבה

  בקר כניסה / שעון  נוכחות  קירבה, מסך שחור לבן
  קורא כרטיס קירבה , קודן
  עיצוב מיוחד עם מנגנון בטחון , עמידות לפגיעות
  ניהול ומידור מורשים , אזורי זמן , קבוצות ועוד  במסוף
  תקשורת   , TCP-IP , RS232  ,  USB
  אישור קולי וויזואלי בהחתמת  כרטיס/ קודן
  2000  מורשים
  אחסון  80,000 רשומות, זכרון פלאש
  יציאת 2 ממסרים/ פתיחת דלת /פעמון
  צריכת חשמל  12V
  מימדים -  110mm x 60mm  x  35mm

Pdf_Catalog

בקר כניסה בזיהוי כרטיס קירבה . קודן

בקר כניסה בזיהוי כרטיס קירבה . קודן

PK-8 בקר כניסה קודן

 בקר כניסה קודן אנטי ונדלי
 מקודד עד 250  קודים לפתיחת דלת
 מנגנון אבטחה והשבתה במקרים של נסיונות פתיחה כושלים
  צריכת חשמל 12V
 מימדים - 110mm x 70mm x 30mm

בקר כניסה קודן אנטי ונדלי

בקר כניסה קודן אנטי ונדלי

JS Detect Module Powered by Pragma Softwares.