מיקרוטיים מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ, גוש עציון 11 גבעת שמואל, מיקוד 5403011, טלפון 03-5328410, פקס 03-5328414

מערכת נוכחות עובדים הופכת את ניהול משאבי הזמן בארגון ליעילים ומהירים, תוך כדי מעקב אחר זמני העובדים בצורה מדוייקת ומחושבת
עם תוכנת הנוכחות Microtime-Ta  אתם יכולים לאסוף זמן, ולנהל את זמני העובדים ונתוני הנוכחות שלהם בצורה היעילה ביותר, וכך להשפיע בצורה חיובית על כל הצרכים של המשאב האנושי בארגון.

Posted in: מערכות נוכחות עובדים

JS Detect Module Powered by Pragma Softwares.