מיקרוטיים מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ, גוש עציון 11 גבעת שמואל, מיקוד 5403011, טלפון 03-5328410, פקס 03-5328414
תוכנת נוכחות העובדים Microtime-Ta באישור המדען הראשי מספקת פתרונות נוכחות ודיווח לחברות הנהנות מתמיכת המדען הראשי
המערכת אוספת ושומרת את כל דיווחי הנוכחות הנאגרים, ומאפשרת ניהול דיווחי נוכחות והפקת דוחות רלוונטיים ע"פ דרישת המדען הראשי, המערכת מחשבת את עלות העסקה בפילוח משימתי (פרויקטים), "מיקרוטיים מערכות תוכנה" הינה מאושרת המדען הראשי בישראל, למאפייני המערכת לחץ כאן ← Microtime-Ta 

 

 

 

Posted in: מערכות נוכחות עובדים

JS Detect Module Powered by Pragma Softwares.