מיקרוטיים מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ, גוש עציון 11 גבעת שמואל, מיקוד 5403011, טלפון 03-5328410, פקס 03-5328414

שעון נוכחות / בקר כניסה בזיהוי פנים,  מאפשר לעובדים בארגון להכנס ולצאת מדלת כניסה ולהחתים נוכחות ללא מגע כלשהו בשעון הנוכחות/ בקר כניסה,   העובדים פשוט מביטים בשעון הנוכחות/ בקר כניסה, והמערכת קולטת אותם גם ממרחק גדול יחסית, יתרון זה נחשב סטרילי וגם מאפשר זיהוי גבוה יותר מאשר במערכות זיהוי ביומטריות (טביעת אצבע)

RF_100A

Posted in: שעוני נוכחות

JS Detect Module Powered by Pragma Softwares.